pracownia podstaw rysunku

PROWADZĄCY:

dr hab. Krystyna Garstka-Saran prof. UMK
mgr Paulina Gołoś

Edukacja w Pracowni Podstaw Rysunku ma na celu pobudzenie ciekawości, zdolności studenta do postrzegania zjawisk występujących w naturze oraz umiejętności ich nazywania i plastycznego wyrażania. W trakcie dwuletniego kursu podstaw rysunkowych student winien osiągnąć zdolność przemyślanego i konsekwentnego budowania płaszczyzny rysunku klasycznego, umiejętność sugerowania przestrzeni, materialności świata z zastosowaniem rozmaitych mediów.
Wybrane treści programowe:
Rysunek w aspekcie historycznym, analiza 12 znaczeń słowa „rysować”, podstawa techniki rysunku, studium z modela (akt), ćwiczenia techniczno formalne, ćwiczenia kompozycyjne, szkice, notatki, dziennik artystyczny, nietradycyjne narzędzia i materiały rysujące, ćwiczenia badawczo-poznawcze (serie, warianty), układy punktowe, linearne, płaszczyznowe, studia materiałowe, ćwiczenia podsumowujące zdobytych umiejętności ? połączenie w jedno poszczególnych środków plastycznych (harmonia, kontrast).