PRACOWNIA RYSUNKU UŻYTKOWEGO I ILUSTRACJI

prowadzący:
prof. Jędrzej Gołaś
dr Katarzyna Łyszkowska.
współprowadzący:
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK.
dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
mgr Paulina Gołoś

Pracownia Rysunku Użytkowego i Ilustracji

Pracownia Rysunku Użytkowego i Ilustracji kształci studentów w relacji do przyszłej, samodzielnej pracy zawodowej (w reklamie, studiach graficznych, wydawnictwach książkowych, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach sztuki etc.). Realizacja ćwiczeń pracownianych wiąże się z kształtowaniem praktycznych umiejętności posługiwania się rysunkiem odręcznym i wektorowym oraz technicznym w celu realizacji indywidualnego przekazu treści wizualnego komunikatu w oparciu o własną wyobraźnię, pogłębioną analizę z natury lub fotografii a także inspiracją różnego typu literaturą.

Zadania realizowane są przy wykorzystywaniu wiedzy z zakresu warsztatu techniki komputerowej i programów graficznych Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop  i Corel Draw. Celem programu pracowni jest pogłębianie metod wypowiedzi rysunkowej służących uzyskaniu oryginalnych rozwiązań dla zadań projektowo-graficznych (edytorskich lub informacyjnych) i ilustracji artystycznej. Towarzyszy mu ciągłe rozwijanie umiejętności syntetycznego myślenia w poszukiwaniu adekwatnej i czytelnej formy graficznego przekazu przy użyciu jak najbardziej trafnego doboru narzędzi i środków plastycznych oraz stosowanie wersyjności dla opracowywanej koncepcji projektu.Program ten stwarza możliwości nabycia niezbędnej wiedzy dotyczącej sposobów przygotowywania do druku materiałów poligraficznych i podstawowych zagadnień dotyczących introligatorstwa. Poszczególne tematy realizowane są metodą ćwiczeń, rozwiązań praktycznych, rozmowy, dyskusji, znajdowania korelacji między częścią praktyczną a teoretyczną wiodącą do przyszłego dyplomu artystycznego.

W ramach Pracowni Rysunku Użytkowego i Ilustracji prowadzone są następujące przedmioty: rysunek projektowy, rysunek użytkowy, rysunek faktu, podstawy ilustracji wydawniczej i podstawy wystawiennictwa dla studentów dwóch specjalności: Media Rysunkowe oraz Multimedia i Fotografia.