PRACOWNIA RYSUNKU KLASYCZNEGO

Prowadzący:

prof. Marek Szary
dr hab. Krystyna Garstka-Saran prof. UMK
mgr Paulina Gołoś

Pracownia Rysunku Klasycznego ma na celu przygotowanie studenta do podjęcia samodzielnej działalności artystyczno-zawodowej, w obszarze rysunku oraz pogłębienie świadomości artystycznej stanowiącej podstawę każdej działalności twórczej. Rysunek według definicji klasycznej to kompozycja wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na płaszczyznę walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi ( ołówek, węgiel, tusz, sangwina, sepia itp.). Realizacja zadań winna być przeprowadzona w sposób wnikliwy i kreatywny. Powinno to się przejawiać w efektywnym wykorzystaniu wyobraźni, intuicji, emocji i świadomości plastycznej studenta. Należy dodać, iż sprawność, umiejętność posługiwania się tego rodzaju rysunkiem należą do podstawowych składników budowy form zarówno tradycyjnego jak i współczesnego rozumienia obrazu. Rysunek jest źródłem i istotą wielu dyscyplin sztuki, a także architektury oraz wszelkiego rodzaju form projektowania. Ćwiczenia i zadania są prowadzone o zajęcia z natury , wyobraźni, kopii, lub trawestacji dzieł, oraz wykorzystaniu fotografii.

Pracownia Rysunku Klasycznego prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

Rysunek odręczny,

Rysunek akademicki i Rysunek klasyczny

Wiedza, kompetencje, umiejętności.

Student gromadzi wiedzę dotyczącą realizacji swoich prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej, stosowaną w rysunku klasycznym. Umie realizować własne koncepcje artystyczne w formie rysunku klasycznego w oparciu o własne umiejętności warsztatowe. Jest krytyczny w ocenie pracy własnej w kontekście szeroko rozumianej dziedziny sztuki.