Rysunek Klasyczny

Ma na celu przygotować studenta do podjęcia samodzielnej działalności artystyczno – zawodowej w obszarze rysunku klasycznego oraz pogłębienie świadomości artystycznej stanowiącej podstawę każdej działalności twórczej. Realizacja zadań winna być przeprowadzona w sposób wnikliwy i kreatywny. Powinno się to przejawiać w efektywnym wykorzystaniu wyobraźni, intuicji, emocji i świadomości plastycznej studenta. Należy dodać iż sprawność i umiejętność posługiwania się tego rodzaju rysunkiem należą do podstawowych składników budowy formy zarówno tradycyjnego jak i współczesnego rozumienia obrazu.

W zakresie Rysunku Klasycznego można realizować artystyczne dyplomy licencjackie i magisterskie. Podejmowany jest w wymienionych poniżej pracowniach.

Pracowni Podstaw Rysunku
Pracowni Rysunku dla kierunku GRAFIKA
Pracowni Rysunku Klasycznego