Rysunek Intermedialny

Obejmuje współczesne i najnowsze koncepcje, środki, techniki szeroko rozumianej wypowiedzi rysunkowej, ich wzajemne przenikanie, przekraczanie, sytuuje się na pograniczu dyscyplin, wyprowadza notację rysunkową w rejony nieskrępowanej autonomicznej kreatywności. Odważnie sięga, łączy, wykorzystuje różne środki wyrazu, tworzywa, obszary, konteksty sztuki, nauki techniki. Ze względu na swe zmienne położenie „pomiędzy” zasilając się wieloma mediami jest polem poszukiwań, odkryć, wyzwolenia wyobraźni i kreatywności.

Rysunek Intermedialny podejmowany jest w wymienionych poniżej pracowniach, w których w jego zakresie można realizować artystyczne dyplomy licencjackie i magisterskie.

Pracowni Rysunku Intermedialnego
Pracowni Rysunku Użytkowego i Ilustracji