PRACOWNIA RYSUNKU UŻYTKOWEGO I ILUSTRACJI

Prowadzący:
prof. Jędrzej Gołaś
dr Katarzyna Łyszkowska.
mgr Paulina Gołoś

Problematyka zajęć w pracowni wiąże się z podejmowaniem przez studentów następujących tematów:

Plan schemat rysunkowy, mapa
Rysunek techniczny
Ilustracja rysunkowa
Ilustracja aranżowana
Książka artystyczna
Komiks
Rysunek sprawozdawczy, dokumentacyjny
Rysunek satyryczny, karykatura
Rysunek prasowy
Rysunek okolicznościowy, małe formy projektowo – graficzne
Rysunek animowany
Rysunek autonomiczny jako rysunek użytkowy
Rysunek odręczny, a urządzenia kopiująco-przetwarzające: ksero, skaner, fotografia, video
Transpozycja rysunku z użyciem współczesnych technik cyfrowych:
– przeniesienie, cytat
– obróbka, modyfikacja, animacja
– rysunek, napis, litera, tekst, dźwięk
Podstawy typografii, przygotowania rysunku (projektu) do druku, współpraca z drukarnią.