PRACOWNIA RYSUNKU INTERMEDIALNEGO

Prowadzący:

dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK
dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK.
dr Piotr Grygorkiewicz
dr Kajetan Pochylski

Edukacja w Pracowni Rysunku Intermedialnego obejmuje współczesne i najnowsze koncepcje, środki, techniki szeroko rozumianej wypowiedzi rysunkowej, ich wzajemne przenikanie, przekraczanie, sytuuje się na pograniczu dyscyplin, wyprowadza notację rysunkową w rejony nieskrępowanej autonomicznej kreatywności.

Wybrane treści programowe:
Media, medialny, rysunek, rysować – etymologia. Funkcjonowanie w języku, kulturze, sztuce. Granice rysunku, media klasyczne a media nietradycyjne, rysunek pograniczny, połączeń, przenikań. Rysunek urządzeń kopiująco-przetwarzająco-zapisujących. Inne mechanizmy, narzędzia rysująco-znakujące. Inne podłoże, inna przestrzeń. Rysunek poza tradycyjnymi materiałami, technikami rysunkowymi, poza płaszczyzną. Rysunek ubogi.
W pracowni rysunku intermedialnego można realizować pracę dyplomową.