PRACOWNIA RYSUNKU KLASYCZNEGO

Prowadzący:

prof. Marek Szary
dr hab. Krystyna Garstka-Saran prof. UMK
mgr Paulina Gołoś

Pracownia Rysunku Klasycznego ma na celu przygotować studenta do podjęcia samodzielnej działalności artystyczno – zawodowej w obszarze rysunku klasycznego oraz pogłębienie świadomości artystycznej stanowiącej podstawę każdej działalności twórczej. Realizacja zadań winna być przeprowadzona w sposób wnikliwy i kreatywny. Winno   to   się   przejawiać  w  efektywnym   wykorzystaniu   wyobraźni,  intuicji,  emocji i świadomości plastycznej studenta. Należy dodać iż sprawność i umiejętność posługiwania się tego rodzaju rysunkiem należą do podstawowych składników budowy formy zarówno tradycyjnego jak i współczesnego rozumienia obrazu.

Przykładowe tematy ćwiczeń:

 • człowiek – skala 1:1, przeskalowanie, fragment,
 • grupa osób – skala 1:1, studia porównawcze,
 • akt jako forma wyrazowa,
 • studium portretowe, autoportret, portret zbiorowy,
 • draperia jako forma wyrazowa,
 • studium i interpretacja pojedynczego przedmiotu, obiektu,
 • budowa przestrzeni znaczeniowej i jej rysunkowa interpretacja,
 • kompozycje problemowe określane hasłem,
 • kompozycje rysunkowe inspirowane inną formą sztuki,
 • kompozycja rysunkowa (notacja światła, notacja cienia),
 • kompozycja rysunkowa (horror vacui, amor vacui),

Wiedza, kompetencje, umiejętności.

Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji swoich prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w rysunku klasycznym. Umie realizować własne koncepcji artystyczne w formie rysunku klasycznego, w oparciu o własne umiejętności warsztatowe. Jest krytyczny w ocenie pracy własnej w kontekście szeroko rozumianej dziedziny sztuki.