Marek Szary

Marek Szaryprof. dr hab. Marek Szary

 

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1986 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem(ilustracją książkową, polichromią oraz projektowaniem witraży). Swoje prace prezentował na 20 wystawach indywidualnych oraz ponad 130 wystawach krajowych i zagranicznych. Malarstwo Marka Szarego wpisuje się w nurt sztuki realistycznej o zabarwieniu symbolicznym. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczną. Obecnie jest profesorem w Katedrze Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

„[…]Marek Szary ma instynkt wnikliwego obserwatora. Ta wnikliwość jest jego siłą i pozwala mu na wybór tych ważnych i prawdziwych fragmentów rzeczywistości, które mają znaczenie i wagę w naszym życiu. Oglądając obrazy Marka Szarego, chciałbym zwrócić uwagę, na ten element w jego twórczości, który w moim przekonaniu jest wyróżniający, a mianowicie „duchowość wyczuwalna”. Autor zabiera wyraźny głos w dyskusji o wartościach. Wartościach, dla których warto żyć, wartościach, które przenosimy z pokolenia na pokolenie i głęboko wierzymy, że to ma sens. Świat obrazów bezdusznych jest światem martwym. Świat obrazów z „duchowości wyczuwalnej” jest nie tylko światem żywym, ale światem pełniejszym, ogarniającym inne wymiary, światem bliskim nam jako ludziom, bliskim naszemu człowieczeństwu…”.

prof. Janusz Akermann

 

 

Kontakt:

mareksz150@wp.pl