PRACOWNIA MALARSTWA

Prowadzący:

prof. Marek Szary
dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK.
dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo
dr Piotr Grygorkiewicz

Przedmiot Malarstwo (podstawy malarstwa) ma za zadanie pobudzać ciekawość studenta do postrzegania zjawisk w naturze, oraz do nabywania umiejętności ich malarskiej notacji. Praca z obrazem jest prowadzona od szkicu koncepcyjnego(malarskiego) do jej końcowego zapisu w formie studium. Wszystkie ćwiczenia z tego przedmiotu nawiązują do wiedzy z zakresu percepcji i psychofizjologii widzenia jakie studenci uzyskują w zakresie zajęć teoretycznych i są realizowane metodami praktycznymi w konkretnych ćwiczeniach.

Przykładowe tematy ćwiczeń:

  •  Szkice malarskie – ćwiczenia kompozycyjne na płaszczyźnie z użyciem koloru (statyka a dynamika, kompozycja otwarta a zamknięta, symetria i asymetria, rytm i  akcent).
  • Tonacja kompozycji – monochrom, tonacje ciepłe i zimne, Kompozycja z dominantą.
  • Kontrasty kolorystyczne – temperaturowe, barwne, walorowe.
  • Interpretacja natury – kompozycje własne, analiza i synteza formy przedmiotów i relacji barwnych.
  • Harmonia wybranych wartości plastycznych – linia – plama, faktura – powierzchnia, detal – otoczenie i jego forma.

Celem ćwiczeń prowadzonych w tej pracowni jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o malarstwie w sensie historycznym i współczesnym. Poprzez ćwiczenia warsztatowe i technologiczne, wdraża się umiejętności realizowania i wyrażania własnych kompozycji malarskich opartych o zjawiska i tendencje sztuki dawnej, współczesnej i najnowszej.

MALARSTWO SZTALUGOWE

MEDIA MALARSKIE

DZIAŁANIA MALARSKIE