Katarzyna Łyszkowska

Łyszkowska dr Katarzyna Łyszkowska

 

Urodzona w Olsztynie. Zamieszkała w Toruniu. W 2005 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku. W 2007 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni projektowania graficznego i grafiki edytorskiej. W 2012 roku stopień doktora w zakresie sztuk plastycznych. Od 2014 roku pracownik w (Zakładzie) Katedrze Rysunku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka ponad 100 wystaw i pokazów artystycznych w kraju i za granicą. Stypendystka Miasta Olsztyna, Marszałka województwa warmińsko–mazurskiego i kujawsko–pomorskiego. Jej prace zakupione do stałych kolekcji sztuki współczesnej województwa kujawsko–pomorskiego, Warmińsko–Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

Kasia Łyszkowska sięga do osobistych doświadczeń, indywidualnych biografii i uniwersalnych opowieści. Dba o zachowanie balansu między formą, a przekazem, dlatego stosuje narzędzia odpowiednie do specyfiki pracy (tj. szeroko rozumiany rysunek, ilustracja, instalacja, wideo czy interakcja społeczna). Umożliwia to tworzenie swoistych art–rebusów, reinterpretujących społeczne mechanizmy. Papier w jej realizacjach jest zarówno narzędziem, jak i tworzywem. Jego naturalność i delikatność, prowadząca do całościowej degradacji pociąga autorkę. Masowo wykorzystywany w gospodarce i reklamie, staje się makulaturą niezrealizowanych pragnień. Jego cechy są absorbowane przez wszystko, co z niego i na nim powstaje, dając możliwość materializowania ulotnych zjawisk.

 

Kontakt:

katarzynalyszkowska.com