Jędrzej Gołaś

U Tadzia_1prof. dr hab. Jędrzej Gołaś

 

Urodzony 6 sierpnia 1955 roku. w Poznaniu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. P. Potworowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. St. Borysowskiego w 1982 roku. Pracuje w Katedrze Rysunku od 1984 roku. Prowadzi w niej pracownię Rysunku Użytkowego i Ilustracji na stanowisku profesora. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczną. Otrzymał 2-letnie Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1985 roku i 2-letnie Stypendium Twórcze Wojewody Poznańskiego w 1988 roku. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i 13 indywidualnych w kraju i zagranicą. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką komputerową i fotografią. Prowadzi zajęcia z przedmiotu: rysunek projektowy, rysunek użytkowy, podstawy wystawiennictwa i anatomia rysunku.

„[…] Najważniejsze, że w rysunkach Jędrzeja Gołasia zwykły człowiek stwarza czystą i przejrzystą materię malarską. Nie ma w nich przypadku, tylko celowe opowiadanie, gdzie można smakować pozę i intrygujący wyraz twarzy. Iluzyjny zamysł spełnia się. To sztuka intelektu, talentu i sztuka, jakiej nie robią inni. Oglądając wiele imprez obserwuję, że jest to rzadkie, by w sposób tak dosadny i właściwy ukazywać formę. Indywidualność w sztuce to własny świat artysty, odkrywane obszary, nieznane tereny, które on sam proponuje i konfrontuje z innymi. Rysunki Jędrzeja Gołasia to wycyzelowany warsztat. Ślad pozostawiony przez dotyk ołówka w jego rękach, staje się świetlistą wizją, wytworem jego imaginacji, spojrzeniem na człowieka,wreszcie jest jego filozofią przestrzeni, godną najwyższych pochwał…”

Maksymilian Snoch, 2006

 

Kontakt:

hilt@poczta.onet.pl