Aleksandra Sojak-Borodo

 

dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK.

 

W 2005 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku grafika ze specjalnością rysunek. Tworzy instalacje, obiekty, rysunki, performance. Jest kuratorką Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ odbywającej się od 2008 roku w Galerii Sztuki Wozownia i na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Katarzyną Skrobałą i Grupą jajego, z którymi zrealizowała projekt społeczno–artystyczny „Rubinkowo”.

„[…] Sztuka budzi emocje, a te opisujemy za pomocą słów, podobnie jak nasze obrazy wewnętrzne. Jednak poza ich zasięgiem, poza zasięgiem sztuki także, pozostaje ogrom tego, czego nie da się wyrazić językiem, obrazem, formą przestrzenną. Bywa, że sztuka i słowa giną za treścią, którą niosą1 – ukazują niedostrzegalne. Taką rolę sztuki we współczesnym świecie określił Marshall McLuhan, którego podejście do jej istoty jest podobne jak w społecznej teorii Josepha Beuysa. Dla obu sztuka, tj. każdy rodzaj działania człowieka, zgodny z jego predyspozycjami i umiejętnościami, stanowi elementarną część postawy wobec rzeczywistości, która jest niezbędna dla zrozumienia świata i funkcjonującego w nim człowieka. Aleksandra Sojak-Borodo właśnie niedostrzegalne czyni widocznym – sprawia, że proza codziennego życia na przedmieściu urasta do rangi sztuki. Miejska tkanka użyta jako tworzywo sztuki daje preteksty do spotkań i budowania relacji, staje się punktem wyjścia do poważnych refleksji natury uniwersalnej”.

Katarzyna Kluczwajd, fragment wstępu do katalogu „Mrówkowiec nad Balatonem / Podniebniki”

www.sojak-borodo.com