2016

VII/I Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego – Katalog

VII. edycja Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego Rysować, organizowanej przez Zakład Rysunku, Wydziału Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu.
Filarem konkursu jest hasło „Rysować”, które przy każdej edycji ewoluuje wskazując kierunki, zainteresowań rysunkowych i około-rysunkowych. W myśl tej idei tegoroczny tytuł to „Rysować Naturalnie”.

W wystawie mogą brać udział studenci i absolwenci dwóch ostatnich lat (2015, 2014) uczelni artystycznych.
Zgłoszenie na wystawę następuje poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej (https://wystawarysunku.wordpress.com/do-sciagniecia/karta-zgloszenia-2/) oraz projektu drogą elektroniczną na adres rysowac2016@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2016

Idea Konkursu: „W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury”

Ferdynand Ruszczyc „Dziennik Cz. II”, Wilno 1920

Powyższy cytat zaczerpnięty z „Dziennika” Ferdynanda Ruszczyca przenosi nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Okazja ku temu jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Sztuk Pięknych. Dzieje oraz tradycje Naszego Wydziału sięgają daleko w przeszłość do roku 1797 i Franciszka Smuglewicza na ówczesnym Uniwersytecie w Wilnie. W roku 1945 profesorowie wileńscy znaleźli się w Toruniu reaktywując Wydział Sztuk Pięknych otwierając kolejny rozdział działalności tej najstarszej akademickiej szkoły artystycznej w Polsce.

W związku z powyższym proponujemy, aby hasłem przewodnim wystawy stało się słowo „natura” wraz z jego synonimami. ( Jak podają słowniki jest ich około 120). Z całym bogatym obszarem znaczeń, asocjacji, powiązań, podobieństw, przeciwieństw, które odnaleźć można zarówno w naturze jak kulturze, w rzeczywistości naturalnej i wirtualnej. Majowe wyjście sprzed 95 lat profesora Ruszczyca ze studentami w plener, aby rysować z natury, było i zapewne długo jeszcze będzie jednym z podstawowych komponentów edukacji artystycznej. Natomiast jego rewelacyjne wskazanie na ” rysunek natury”, jako na wartość samą w sobie ( bez praktycznego udziału podmiotu rysującego) otwiera nawet dzisiaj zupełnie nowe perspektywy poznawcze poszerzając pojęcie rysunku.

Jak zawsze oczekujemy na rozwiązania różnorodne, definiujące, ukazujące możliwie szeroko ujętą problematykę rysunku klasycznego, współczesnego, aktualnego. (Rysunek z natury, rysunek wbrew naturze, spontaniczny, wykoncypowany, rysunek użytkowo-projektowy, mistyfikacje rysunkowe, rysunek faktu, rysunek natury, rysunek „nie ręką ludzką uczyniony” ( acheiropoietos – нерукотворный), rysunek mix-inter-multimedialny, rysunek przestrzenny, animowany, ilustracyjny, foto-video rysunek, akcje, performance, działania rysunkowe, rysunek w naturze, natura rysunku)

prof. Bogdan Chmielewski, 2015

więcej na stronie: https://wystawarysunku.wordpress.com/